ArtGalleryShow * Antique


Počátek, vývoj a konečný stav publikace

Data aktualizována ke dni 25. března 2019

 

PALETA malířů v Čechách, na Moravě a Slezsku.

Powerprint 2017, ISBN 978-80-7568-033-4.

 

Počet stran 468, kniha obsahuje biografická data více jak 5500 malířů.

Limitovaný náklad knihy prvního vydání 100 ks, cena 790,- + poštovné.

Info :  george.q@email.cz

 

x x x x x

 

Publikace je již ve fondu našich nejvýznačnějších knihoven a pro Vás samozřejmě k dispozici.

 

Publikace „Paleta malířů v Čechách, na Moravě a Slezsku“ je k dnešnímu dni mj. ve fondu pražských knihoven - Památníku národního písemnictví, Akademie výtvarných umění, Vysoké školy umělecko průmyslové, Národní knihovně ČR, dále v Moravské zemské knihovně v Brně, ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Univerzitní knihovně v Plzni a Pardubicích, Vědecké knihovně Olomouc, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, v Galerii umění Karlovy Vary, a v libereckých knihovnách – Krajského úřadu Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovně Liberec, knihovně Severočeského muzea, v Oblastní galerii Liberec, knihovně Fakulty umění a architektury TU Liberec i v internetovém Archivu abART.

 

x x x x x

 

Dne 16.února 2018 byla kniha přihlášena do soutěže "Kniha roku Libereckého kraje" za rok 2017.

 
x x x x x

 

Nejkrásnější panorama na světě.       fOTO : J.Luncar, 1954

 

Historie vývoje :

V dubnu 2014 - byla dokončena publikace "ČÍTANKA nejen o malířích v Českých zemích", na 170 stranách, čítající přes 2000 malířů a výtvarných umělců.

V září 2014 - je hotova doplněná verze publikace pod novým názvem

"PALETA malířů v Čechách a na Moravě".

Na 246 stranách je uvedeno přes 3570 malířů a výtvarných umělců. Připraveno je i doplněné vydání 2015 s cca 3700 malíři.

Na konci května 2016, je připravená třetí verze, kde na 390 stranách biografického textu

nalezneme více jak 4840 malířů.

 

 

 

x x x x

 

Náhled několika dalších stránek aktuálního vydání :

Příprava publikace a její finální podoba:

 

 

 

 

 

Stránky jsou určeny milovníkům malířského umění. Děkuji za Váš zájem.