ArtGalleryShow * Antique


Odkazy, literatura, poděkování

 

Slovníky, katalogy, encyklopedie

Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, 1936, 1954

Toman, P.: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, 1955, 1994

Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Chagall, Ostrava 1993, I.díl A-K, II.díl L-Ž

Toman, P.: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Akademie věd, Praha 1995

Pavliňák P.: Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Chagall, Ostrava 1995

Malý Z., Malá A.: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2010, I.-XXI.díl

Rytíř, V.: Malířské signatury, díl I.-IV., 1936, 1942, 2000 – vyd. Toužimský a Moravec

Hlaváček, L.: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995

Tomeš, J. a kol.: Český biografický slovník XX. století. Praha, Paseka, 1999

Thieme,U., Becker,F.: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig 1907

     

Malý slovník slovenských výtvarných umelcov,SFVU 1981

Slovenský biografický slovník, I.svazek, A-D, Martin 1986

Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967

     

Literatura

1908, Harlas, F.X.: Malířství, Praha

1914, Harlas, F.X.: Výtvarné umění, Topičův sborník , 1913-1914

1929, Sís Vladimír , Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha

1936, Kulturní adresář ČSR, Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic

1937, Dějev Platon, Výtvarníci legionáři, Praha 1937

1940, Páleníček,L.: Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Kroměříž 1940

1941, Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1950, Karel Skála: Obrazy, Galerie Práce, Praha

1956, Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění

1957, Zátiší v české malbě XX. Století, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

1958, Petrová Eva, Mladí malíři:II, Výtvarné umění

1965, Pergl, J.: Mikoláš Aleš a Cyril Bouda. Kulturní kalendář Kladno

1968, České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky

1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha

1980, Kubát, B.: Malíř a grafik Jaro Beran, Česká Beseda, Liberec 1980

1983, Výtvarní umělci jihovýchodních Čech, VG Pardubice

1983, Lakosil,J.: Výtvarné umění 20.stol.olomouckého regionu. ZVÚO 1983

1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění

1984, Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Benešová Marie

1985, Výtvarní umělci jihomoravského kraje, Brno

1985, Havlíček J. : Výtvarní umělci okresu Karviná. Karviná 1985

1989, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989

1989, Holešovský, F.: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež.Praha, Albatros 1989

1990, Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech 1945-1990

1991, Petr Pokorný, Listy starohradské kroniky

1992, Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha : Academia

1992, Malý slovník jihočeských malířů, Dr. Vladimír Mach CSc., 1992

1993, Malíři Vysočiny, Malý lexikon

1993, Nesejt, František: Chrudimský malíř František Miller, Okr.muzeum Chrudim

1994, Biografický slovník Slezska a severní Moravy : Ostravská univerzita v Ostravě, 1994.

1996, Malíři Orlicka a Podorlicka, Malý lexikon

1997, Osobnosti Pelhřimovska

1998, Blažíčková-Horová, N.: České malířství 19. století, Národní galerie v Praze 

1999, Jirásko Luděk, Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži

2000, Malíři Vysočiny II, Dodatek k malému lexikonu z roku 1993

2000, Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska, Valašské Meziříčí 2000

2000, Pechová Petra, Malíř staropražan Karel Ludvík Klusáček 1865-1929

2000, Švandrlík R. "Norbert Hochsieder, malíř a restaurátor – ... osobnost před rokem 1945"  - Mariánské Lázně 2000

2000, Doskočil O., Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století, Litoměřice

2001, Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu

2002, Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002

2003, Frolcová, M.: Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a SUPŠ ve Zlíně a v Uherském Hradišti 1939-2003, Uherské Hradiště

2003, Taťoun, P.A.: Výtvarníci Loštic v minulosti a dnes

2005, Blechová H., Katalog Akvarely 1939—1963

2005, Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, OU Ostrava

2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Dodatky

2006, Filip A., Musil R., Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914

2007, Zachař, M., Kodl, M.: Mařákova škola, Refot, Praha

2007, Nesejt, František: Chrudimští malíři 19. století 

2007, Růžička,J., Autoři, kteří v systému již jsou, ale mám k nim další údaje

2007, Dolívka, J.: Výtvarníci prostějovského regionu. KPVU Prostějov 2007

2007, Nádvorníková, Alena, Dějiny českého výtvarného umění, Academia, Praha 2007

2008, Vošahlíková, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí, Praha 2008

2009, Odehnalová M., Jindřich Lenhart, život a dílo, Olomouc 2009, dipl.práce na FFUP Olomouc, katedra DVU

2009, Podbrdský J.K., Almanach „Sirotám příbramským“,  Kytka F., Praha 1892

2009, Otavová, M.: Autoři portrétů majitelů panství Vamberk z rodu Parisů, Orlické hory a podorlicko 16: 29–44

2010, Surá, Anna: Odraz tradiční lidové kultury v malířství na jihovýchodní Moravě. Mag.dipl.práce. Masarykova univerzita v Brně

2012 Habán, Ivo, Mgr.: Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století, doktorská disertační práce, MU Brnol

Slovenští autoři :

1930, Wagner, V.: Dejiny výtvarného umenia na Slovensku, Trnava, 1930

1936, Reprezentačný lexikon Slovenska a Podkarpatskej Rusi, vydavateľstvo Academia v Bratislave 1936

1960, Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960

1964, Matuštík, R.: Moderné slovenské maliarstvo 1945-1963. Bratislava 1964

1966, Petrová-Pleskotová, A.: Slovenské výtvarné umenie obdobia národného obrodenia, Bratislava, 1966

1969, Matuštík, R.: Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969

1971, Váross, M.: Výtvarný život na Slovensku začiatkom 20. storočia. Bratislava 1971

1997, Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1997

2005, Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, Užhorod, 2005

2012, Krajňák, J.: DARTE a maliari „Východu“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012

     

 

 

 

 

 

 

Liberec, od 14.února 2008.